K O M U N I K A T


W dniu 17.02.2018 r. odbył się XXXIV Otwarty Ogólnopolski
Bieg Zimowy im. Mariana Michalskiego, w którym udział wzięło 60 biegaczy.


  Wyniki biegu zimowego 2018