O G Ł O S Z E N I E

                                Przetarg Nieograniczony

            Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej

w Jarocinie o g ł a s z a   przetarg nieograniczony na zawarcie umowy

ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego na II piętrze budynku

ul.Dworcowa 10E/6 w Mieszkowie, o pow. użytkowej – 74,50 m²,

składającego się z 3 pokoi, kuchni , łazienki, w.c. i przedpokoju oraz pomieszczenia przynależnego –

piwnicy o pow. 14,30 m2.                                             

Cenę wywoławczą ustalono na kwotę – 200.000zł

Minimalne postąpienie wynosi – 1.000,00 zł.                                      

Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 20.10.2021r. o godz. 10ºº 

w Klubie Spółdzielni Mieszkaniowej, O/Kościuszki 3 w Jarocinie.   

             Mieszkanie można oglądać w dniu 14.10.2021r. w godzinach  od 13ºº do 15ºº .

Przed przystąpieniem do przetargu należy wpłacić wadium

w kwocie 20.000,- zł na jedno z podanych niżej kont Spółdzielni, najpóźniej do 18.10.2021r.

             - Bank Spółdzielczy Jarocin

               90 8427 0009 0031 2578 2000 0001

             - PKO BP S.A. O/Jarocin

               38 1020 2212 0000 5302 0024 6066

             - Santander Bank Polska S.A. Jarocin

               18 1090 1131 0000 0000 1300 1995

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedstawić Komisji Przetargowej

dokument tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.

Osoba wygrywająca przetarg będzie zobowiązana przystąpić w poczet członków Spółdzielni

Zastrzega się możliwość odwołania bądź unieważnienia przetargu bez

podania przyczyny.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.