Jarocińska Spółdzielnia Socjalna powstała w oparciu o projekt Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w porozumieniu dwóch podmiotów prawnych:

  1. Starostwa Powiatowego w Jarocinie
  2. Stowarzyszenia Rodziców i Terapeutów na rzecz Osób Niepełnosprawnych OPUS w Jarocinie

Niebagatelną rolę w powstaniu Spółdzielni odegrała również Fundacja Królowej Polski Św. Jadwigi z Puszczykowa, która od samego początku pomagała  w powstaniu Jarocińskiej Spółdzielni Socjalnej oraz uzyskaniu dotacji   na rozpoczęcie działalności.

JSS została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 13.01.2014r. a Zarząd w Spółdzielni został powołany w składzie:

  1. Rafał Brzozowski – Prezes Zarządu
  2. Anna Kobielak – Z-ca Prezesa Zarządu
  3. Michał Żabiński – członek Zarządu

Główny cel jakiemu przyświecało powstanie Spółdzielni oraz główna działalność statutowa to

  • wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, co sprzyja integracji społecznej
  • pomoc osobom mającym niskie dochody lub nie mającym ich w ogóle i posiadającym problem z regulowaniem opłat za mieszkanie

w tym miejscu chciałbym wspomnieć o Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jarocinie, która przyczyniła się do tego,      że Spółdzielnia Socjalna istnieje i prowadzi działalność

Choć Spółdzielnia została zarejestrowana 13 stycznia 2014, to działalność rozpoczęła z dniem 9 czerwca br. Poświęcając ten czas na adaptację lokalu, czy zakupy sprzętu do działalności oraz przeprowadzenie rozmów i negocjacji    z głównym zleceniodawcą robót i wydzierżawiającym pomieszczenia  do prowadzenia działalności – Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową w Jarocinie.

Od początku w Spółdzielni znalazło zatrudnienie 6 osób, w tym jedna osoba na stanowisku umysłowym oraz 5 jako pracownicy fizyczni. Dwie z zatrudnionych to osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności a pozostałe osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Główna działalność Spółdzielni to utrzymanie porządku i czystości na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej oraz wykonywanie drobnych robót remontowych na rzecz firm oraz osób fizycznych.

Z chwilą rozpoczęcia działalności objęliśmy obsługę ponad 7,7 hektara gruntów Spółdzielni oraz 38 budynków mieszkalnych. Z dniem 1 listopada zakres terytorialny obsługiwanych terenów zwiększył się do 14,5 h oraz do 56 budynków położonych na trzech osiedlach. W obsługiwanych budynkach jest też 6 Wspólnot Mieszkaniowych.

W związku ze zwiększeniem terenów objętych sprzątaniem, z dniem 1 listopada zostały zatrudnione dodatkowe dwie osoby ze statutem osoby bezrobotnej, bez prawa do zasiłku.

Oprócz podstawowej działalności S-ni jaką jest sprzątanie, utrzymanie terenów zielonych, koszenie trawników, prowadzimy też działalność z zakresu usług kurierskich. Dzięki ogłoszonemu konkursowi przez jednego z udziałowców S-ni, Starostwo Powiatowe w Jarocinie od dnia 20 października br. świadczymy usługi kurierskie dla Powiatu na terenie powiatu jarocińskiego, który obejmuje 4 Gminy (Jarocin, Żerków, Kotlin, Jaraczewo). Obecnie jesteśmy na etapie rozmów z Gminą Jarocin oraz Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową w sprawie dostarczania listów i przesyłek na ich rzecz na terenie powiatu jarocińskiego. W związku z rozpoczęciem działalności w tym zakresie zawarliśmy umowę zlecenie z dwoma osobami jako kurierzy.

Na chwilę obecną mamy podjętą również współpracę z Muzeum Regionalnym w Jarocinie oraz Jarocińskim Funduszem Poręczeń Kredytowych, gdzie wykonujemy na ich rzecz porządkowanie terenów stanowiących ich własność, czy sprzątanie Spichlerza Polskiego Rocka.

Posiadamy dość dobrze rozwinięta bazę sprzętową potrzebną do prowadzenia naszej działalności : samochód dostawczy oraz osobowy do rozwożenia przesyłek kurierskich, maszyny do koszenia trawy (samojezdny traktorek, kosiarki spalinowe, podkaszarki) oraz drobny sprzęt remontowy.

Choć jesteśmy Spółdzielnią działającą niespełna pół roku myślę, że start działalności można uznać za zadowalający i będziemy dalej szukać kontrahentów, zleceniodawców, których będziemy mogli obsługiwać, dla których będziemy mogli wykonywać usługi, aby kondycja Spółdzielni była jeszcze lepsza.

                                                                                                             Zarząd

                                                                                              Jarocińskiej Spółdzielni

                                                                                                      Socjalnej

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.