O G Ł O S Z E N I E

                                Przetarg Nieograniczony

            Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
w Jarocinie o g ł a s z a   przetarg nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego i zawarcie umowy

ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego na parterze budynku ul. Św. Ducha 38/3
w Jarocinie, o pow. użytkowej – 50,10 m²,
składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki

i przedpokoju oraz pomieszczenia przynależnego – piwnicy
o pow. 8,70 m2.                                          

Cenę wywoławczą ustalono na kwotę – 175.500,- zł

Minimalne postąpienie wynosi – 1.000,00 zł.                                      

Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 16.10.2023r. o godz. 11ºº            

w Klubie Spółdzielni Mieszkaniowej, O/Kościuszki 3 w Jarocinie.                                                                           

Mieszkanie można oglądać w dniu 09.10.2023r. od godz.1000 do 1500.

Przed przystąpieniem do przetargu należy wpłacić wadium w kwocie 17.550,-

na podane niżej konto Spółdzielni, najpóźniej do 12.10.2023r.

             - PKO BP S.A. O/Jarocin

               38 1020 2212 0000 5302 0024 6066

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedstawić Komisji Przetargowej

dokument tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.

Zastrzega się możliwość odwołania bądź unieważnienia przetargu bez

podania przyczyny.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.