OGŁOSZENIE

 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej informuje mieszkańców Spółdzielni i Wspólnot, którymi zarządza, że otrzymaliśmy ostateczne stanowisko dot. segregacji odpadów. W przypadku wykazania podczas kontroli w kontenerze na odpady zmieszane takich odpadów jak: SZKŁO (butelek, słoików), ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH  (BIO kuchennych i zielonych), GRUZU i KAMIENI Urząd Miejski zmieni zadeklarowaną opłatę za selektywne gospodarowanie odpadami komunalnymi na NIESELEKTYWNE gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 28 zł za 1 osobę na poszczególnych nieruchomościach, zgodnie z uchwałą nr XIII/134/2019 Rady Miejskiej w Jarocinie z 29.04.2019 r., oraz ustawą z dnia 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. 2019 poz. 1579.
Z uwagi na powyższe prosimy o prawidłową selekcję odpadów.
 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.