OGŁOSZENIE

 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej informuje mieszkańców Spółdzielni i Wspólnot, którymi zarządza, że otrzymaliśmy ostateczne stanowisko dot. segregacji odpadów. W przypadku wykazania podczas kontroli w kontenerze na odpady zmieszane takich odpadów jak: SZKŁO (butelek, słoików), ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH  (BIO kuchennych i zielonych), GRUZU i KAMIENI Urząd Miejski zmieni zadeklarowaną opłatę za selektywne gospodarowanie odpadami komunalnymi na NIESELEKTYWNE gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 28 zł za 1 osobę na poszczególnych nieruchomościach, zgodnie z uchwałą nr XIII/134/2019 Rady Miejskiej w Jarocinie z 29.04.2019 r., oraz ustawą z dnia 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. 2019 poz. 1579.
Z uwagi na powyższe prosimy o prawidłową selekcję odpadów.
 

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BOISK SPORTOWYCH, KTÓRE SĄ OBSŁUGIWANE PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWĄ W JAROCINIE

 

                   Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Jarocinie otrzymuje bardzo dużo pytań od rodziców dlaczego boiska sportowe są zamknięte i nie mogą korzystać z nich ich pociechy, pomimo poluzowań wprowadzonych przez rząd?

                   Informujemy, że boiska sportowe nadal podlegają wprowadzonym przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej obostrzeniom, które mają przeciwdziałać przenoszeniem się wirusa COVID-19 wśród ludności. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, dopuszcza wprawdzie możliwość korzystania z obiektu, jednakże na boiskach przebywać w tym samym czasie może nie więcej niż 6 osób i 1 trener, tzn. grupy muszą być zorganizowane a osoba nadzorująca musi posiadać uprawnienia trenera. Ponadto, po każdej grupie korzystającej z obiektu należy przeprowadzić dezynfekcję sprzętu oraz należy zapewnić piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających z boiska.

                   W przypadku nie przestrzegania powyższych przepisów na zarządcę może zostać nałożona kara w wysokości do 30 tysięcy złotych.

                   Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa i wytyczne Spółdzielnia Mieszkaniowa nie jest wstanie spełnić obowiązujących wytycznych i informuje, że boiska pozostają zamknięte do odwołania.

Jarocin, 30.06.2020 r.

KOMUNIKAT

 

                Szanowni Mieszkańcy!

 

                Z uwagi na zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 w Polsce i zwiększającą się ilość przypadków osób zakażonych – mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników biuro Spółdzielni Mieszkaniowej zostaje zamknięte do odwołania.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie wizyt do niezbędnego minimum w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Jarocinie.

W przypadku spraw pilnych, które wymagają osobistego stawiennictwa w siedzibie Spółdzielni, na drzwiach do siedziby został zamontowany dzwonek, w celu przywołania pracownika. Interesant zostanie obsłużony na korytarzu biurowca zachowując zasady bezpieczeństwa – należy mieć założoną maseczkę oraz zachować bezpieczny dystans.

                APELUJEMY o zgłaszanie wszelkich spraw i kontakt ze Spółdzielnią Mieszkaniową w miarę możliwości poprzez:

                - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                - telefonicznie: 62 747 34 38 lub 62 747 34 39.

                Informację o saldach można uzyskać logując się na stronę http://ebok.smjarocin.pl , bądź telefonicznie – w takim przypadku należy przygotować imię i nazwisko, PESEL, kwotę i datę ostatniej wpłaty w celu ustalenia tożsamości interesanta.

Ponadto informujemy, że w razie awarii całodobowo pełnione są dyżury pod nr telefonów:

- awarie wodno – kanalizacyjne - tel. 605 781 315

- awarie gazowe - tel. 605 781 315

- awarie elektryczne - tel. 601 788 124

W godzinach 7.00-15.00 można, również zgłaszać problemy:

  • z utrzymaniem porządku i czystości pod nr telefonów:

- TOM-BRUK - tel. 665 212 353

  • z awariami domofonów

- Punkt Dorabiania Kluczy - tel. 502 524 211.

                Informacje i zalecenia jak powinna wyglądać profilaktyka w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirus COVID-19 można znaleźć na stronie Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie i Głównego Inspektoratu Sanitarnego https://gis.gov.pl .

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Jarocinie, informuje, że biurowiec Spółdzielni

zostaje zamknięty dla interesantów do odwołania.

Kontaktować należy się drogą e-mailową na adresy:

sekretariat -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,

kierownik działu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

dział techniczny - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

bądź telefonicznie pod nr 62 747 34 38 lub 62 747 34 39.

W razie potrzeby zasięgnięcia informacji o saldach dotyczących Państwa mieszkań prosimy zalogować się na stronę 

http://ebok.smjarocin.pl, lub o kontakt telefoniczny, w takim przypadku należy przygotować

imię i nazwisko, PESEL, kwotę i datę ostatniej wpłaty w celu ustalenia tożsamości interesanta.

            W sprawach pilnych możliwe jest przybycie do siedziby Spółdzielni osobiście, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Nie spełnienie tego warunku może skutkować odmową przyjęcia interesanta.

            Na drzwiach wejściowych do budynku został zamontowany dzwonek.

Interesant zostanie wpuszczony po zmierzeniu temperatury, odkażeniu dłoni i zaprowadzony do konkretnego pracownika.

           Przy wejściu do budynku zawieszona została skrzynka na korespondencję. Można do niej wrzucać wnoioski i listy.

Prosimy o zrozumienie decyzji Zarządu w tych szczególnych i trudnych dla każdego dniach.

Ponadto informujemy, że w razie awarii całodobowo pełnione są dyżury pod nr telefonów:

            - awarie wodno – kanalizacyjne        - tel. 605 781 315

            - awarie gazowe                                 - tel. 605 781 315

            - awarie elektryczne                           - tel. 601 788 124

            W godzinach 7.00-15.00 można, również zgłaszać problemy:

  • z utrzymaniem porządku i czystości pod nr telefonów:

            - TOM-BRUK                                   - tel. 665 212 353

  • z awariami domofonów

- Punkt Dorabiania Kluczy                - tel. 502 524 211.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej zachęca do korzystania ze stron Internetowych Ministerstwa Zdrowia

https://www.gov.pl/web/zdrowie w celu śledzenia sprawdzonych najnowszych wiadomości nt. koronawirusa w Polsce i instrukcji postępowania.

58f1ddc81e8be o large

 

Nowe zasady wprowadzone przez rząd związane z koronawirusem

z dnia 09.04.2020

Czytaj wiecej

 

                     ea910aa410d398cbc983ff1026b5ccc6

Kolejne kroki w walce z koronawirusem – w sklepie mniej osób,

ograniczenia w poruszaniu nieletnich, a parki, plaże i bulwary zamknięte

 

Czytaj wiecej

                                                                     pobrany plik

UWAGA dot. dokonywania wpłat za lokal mieszkalny/garaż/lokal użytkowy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej informuję, że dokonując wpłat na konto Spółdzielni należy                 w tytule przelewu/wpłaty wskazać dokładny adres jakiego lokalu dotyczy opłata albo kodu zasobu widniejącego na książeczce opłat.

W przypadku już dokonanych wpłat lecz bez umieszczenia niezbędnej informacji prosimy o kontakt telefoniczny 62 747 34 38 wew. 205 lub e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w celu odpowiedniego zaksięgowania dokonanej wpłaty.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Jarocinie, informuje, że biurowiec Spółdzielni od dnia 16.03.2020 r. – 11.04.2020 r.

zostaje zamknięty dla interesantów.

Kontaktować należy się drogą e-mailową na adresy:

sekretariat -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,

kierownik działu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

dział techniczny - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

bądź telefonicznie pod nr 62 747 34 38 lub 62 747 34 39.

W razie potrzeby zasięgnięcia informacji o saldach dotyczących Państwa mieszkań prosimy zalogować się na stronę 

http://ebok.smjarocin.pl, lub o kontakt telefoniczny, w takim przypadku należy przygotować

imię i nazwisko, PESEL, kwotę i datę ostatniej wpłaty w celu ustalenia tożsamości interesanta.

            W sprawach pilnych możliwe jest przybycie do siedziby Spółdzielni osobiście, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Nie spełnienie tego warunku może skutkować odmową przyjęcia interesanta.

            Na drzwiach wejściowych do budynku został zamontowany dzwonek.

Interesant zostanie wpuszczony po zmierzeniu temperatury, odkażeniu dłoni i zaprowadzony do konkretnego pracownika.

            Prosimy o zrozumienie decyzji Zarządu w tych szczególnych i trudnych dla każdego dniach.

            Ponadto informujemy, że w razie awarii całodobowo pełnione są dyżury pod nr telefonów:

            - awarie wodno – kanalizacyjne        - tel. 605 781 315

            - awarie gazowe                                 - tel. 605 781 315

            - awarie elektryczne                           - tel. 601 788 124

            W godzinach 7.00-15.00 można, również zgłaszać problemy:

  • z utrzymaniem porządku i czystości pod nr telefonów:

            - TOM-BRUK                                   - tel. 665 212 353

            - Jarocińska Spółdzielnia Socjalna     - tel. 531 271 205,

  • z awariami domofonów

- Punkt Dorabiania Kluczy                - tel. 502 524 211.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej zachęca do korzystania ze stron Internetowych Ministerstwa Zdrowia

https://www.gov.pl/web/zdrowie w celu śledzenia sprawdzonych najnowszych wiadomości nt. koronawirusa w Polsce i instrukcji postępowania.

 

                                      OGŁOSZENIE

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej wprowadza kategoryczny zakaz korzystania z placów zabaw oraz boisk sportowych na terenach Spółdzielni.

Jednocześnie zalecamy, żeby drzwi wejściowe do klatek schodowych budynków wielorodzinnych pozostawały otwarte w ciągu dnia ( zamykane na noc) w celu zminimalizowania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 poprzez dotykanie klamek oraz domofonów.

90527812 3688642851210802 368507021470728192 o90678029 3688643901210697 1765722202834993152 o90527396 3688644137877340 5623915557037277184 o90560545 3688645064543914 8332514606127775744 o

90526977 3688645704543850 4547583137613348864 o90928926 3688645321210555 1280527744634978304 o90528979 3688644367877317 1808014127323414528 o

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.