I N F O R M A C J A

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jarocinie informuje, że z dniem 01 lutego 2015r. sprzedawca energii cieplnej VEOLIA ENERGA Poznań S.A. wprowadza nową taryfę dla ciepła w części dotyczącej wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła dla kotłowni przy ul. Węglowej.
W związku z powyższym średni wzrost zakupu ciepła na ogrzanie mieszkań oraz podgrzania wody wyniesie 5,7%.

Ognisko TKKF" TRUCHT - WSPÓLNY DOM" zostało założone 1980r.

Od początku swojej działalności Ognisko organizowało wiele atrakcji : zajęcia z karate, aerobik oraz spływy kajakowe itp. mające na celu poprawę i propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia w każdej kategorii wiekowej. Z upływem czasu działalność zmniejszyła swój zakres i obecnie skupia się głównie na orgaznizowaniu :

- półkoloni letnich

- biegu zimowego

Członkowie Ogniska występują w różnych biegach, maratonach itp na terenach całej Polski.

Ognisko ściśle współpracuje ze Spółdzielnią Mieszkaniową L-W w Jarocinie.

    Bieg zimowy im. Mariana Michalskiego organizowany jest już od 31 lat. Bieg odbywa się na dystansie 8,5km.  W zawodach może wziąść udział każdy, kto ukończył 16 lat. Klasyfikacja  dla mężczyzn jest prowadzona w następujących kategoriach wiekowych : od 16 lat do 29 lat , od 30 do 39 lat , od 40 lat do 49 , od 50lat  do 59 lat, od 60 lat do... oraz klasyfikacja kobiet i niepełnosprawnych. 

Każdy uczestnik po zakończeniu biegu otrzyma pamiątkowy medal.

Oranizatorzy jak co roku  zapewnią bezpłatny przejazd autobusem na miejsce startu, szatnie, natryski oraz ciepłe napoje i posiłek.

 

Fotorelacja już wkrótce.

Wyniki XXXI Ogólnopolskiego Otwartego Biegu Zimowego im. M. Michalskiego/07.02.2015r./

 

Podczas wakacji letnich i ferii zimowych Klub Osiedlowy zaprasza na półkolonie. Dzieci przebywają pod okiem opiekunów w godzinach od 8.00 - 15.00.

Każdy dzień pobytu wypełniony jest wieloma atrakcjami. Organizujemy szereg wycieczek, wyjścia do kina, wyjścia na kręgle oraz zajęcia na basenie.

Zadbaliśmy również o wyżywienie dla dzieci. Oferujemy pyszne obiady dla dzieci.

Co roku półkolonie spotykają się z dużym zainteresowaniem. A nas cieszą uśmiechnięte miny dzieci, które są skarbem świata ;)

Klub Seniora przy Spółdzielni Mieszkaniowej aktualnie zrzesza około 50 emerytów i rencistów, mieszkańców  SM w Jarocinie. Klub  jest po prostu luźną formą spotykania się emerytów i rencistów i wspólnego spędzania wolnego czasu.
      Na działalność Klubu, Spółdzielnia przeznacza środki finansowe i materialne, które wykorzystuje się na organizację imprez kulturalno – oświatowych,  wycieczki krajowe , wyjścia do kina, wyjazdy do teatru, opery itp. Do tradycji Klubu należą wspólne spotkania integracyjne ( wigilijno – opłatkowe, Dzień Kobiet, Andrzejki itp).

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Jarocinie ogłasza

Czytaj więcej:

Ognisko TKKF "TRUCHT - WSPÓLNY DOM" przez cały lipiec prowadziło półkolonie socjoterapeutyczne dla dzieci, które zostały zorganizowane w dwóch dwutygodniowych turnusach.

Czytaj więcej:

Ostatnie zapisy

Czytaj więcej: