O G Ł O S Z E N I E

Przetarg Nieograniczony

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej

w Jarocinie ogłasza przetarg nieograniczony na zawarcie umowy

ustanowienia odrębnej własności następujących lokali mieszkalnych:

1. ul. Świerczewskiego 1/5 w Jarocinie , o pow. użytk. – 46,4 m2,

składający się z 2 pokoi , kuchni, łazienki i przedpokoju, położony na I piętrze budynku wielorodzinnego, wyposażony w pełne media komunalne.

Cenę wywoławczą ustalono na kwotę – 98.000,- zł

Minimalne postąpienie – 1.000,- zł

Wadium wynosi – 9.800,- zł

Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 07.11.2014r. o godz. 10.00

w Klubie Osiedlowym Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarocinie O/Kościuszki 3.

Przed przystąpieniem do przetargu należy wpłacić wadium na dwa dni przed terminem ogłoszonego przetargu na rachunek bankowy SML-W w Jarocinie : PKO BP SA 38 1020 2212 0000 5302 0024 6066

BZ WBK SA 18 1090 1131 0000 0000 1300 1995

BS Jarocin 90 8427 0009 0031 2578 2000 0001

W/w lokal można oglądać w dniu 04.11.2014r. w godz. 9.00 do 11.00

2. ul. Św. Ducha 42/14 w Jarocinie , o pow. użytk. – 36,8 m2 ,

składający się z 1 pokoju , kuchni, łazienki i przedpokoju, położony na I piętrze budynku wielorodzinnego, wyposażony w pełne media komunalne.

Cenę wywoławczą ustalono na kwotę – 81.000,- zł

Minimalne postąpienie – 1.000,- zł

Wadium wynosi – 8.100,- zł

Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 31.10.2014r. o godz. 10.00

w Klubie Osiedlowym Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarocinie O/Kościuszki 3.

Przed przystąpieniem do przetargu należy wpłacić wadium na dwa dni przed terminem ogłoszonego przetargu na rachunek bankowy SML-W w Jarocinie : PKO BP SA 38 1020 2212 0000 5302 0024 6066

BZ WBK SA 18 1090 1131 0000 0000 1300 1995

BS Jarocin 90 8427 0009 0031 2578 2000 0001

W/w lokal można oglądać w dniu 28.10.2014r. w godz. 9.00 do 11.00

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedstawić Komisji Przetargowej

dokument tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.

Zastrzega się możliwość odwołania bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

Czytaj więcej:

 

 

Czytaj więcej:

Czytaj więcej:

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie informacji przekazanych przez Spółkę Dalkia Poznań Zakład Jarocin informujemy, że od godziny 08:00 – 30 czerwca 2014r. do godziny 19 :00 09 lipca 2014r., nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej do mieszkań w związku z wymianą magistrali ciepłowniczej, oraz pracami remontowo-konserwacyjnymi na sieci cieplnej.

Informacja dotyczy budynków zasilanych w energię cieplną przez kotłownię przy ul. Węglowej.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej:

Czytaj więcej:

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jarocinie informuje , że Walne Zgromadzenie Spółdzielni nastąpi w dwóch częściach :

Część pierwsza Walnego Zgromadzenia w dniu 10.04.2014r. o godz. 17.00 odbędzie się w sali widowiskowej Jarocińskiego Ośrodka Kultury w Jarocinie Plac Festiwalu Muzyki Rockowej 1.

Część druga Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 11.04.2014r. o godz.17.00 w Klubie Osiedlowym, Os. T. Kościuszki 3 w Jarocinie.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Czytaj więcej: