Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jarocinie informuje , że Walne Zgromadzenie Spółdzielni nastąpi w dwóch częściach :

Część pierwsza Walnego Zgromadzenia w dniu 10.04.2014r. o godz. 17.00 odbędzie się w sali widowiskowej Jarocińskiego Ośrodka Kultury w Jarocinie Plac Festiwalu Muzyki Rockowej 1.

Część druga Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 11.04.2014r. o godz.17.00 w Klubie Osiedlowym, Os. T. Kościuszki 3 w Jarocinie.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Ognisko TKKF " TRUCHT - WSPÓLNy DOM" informuje, że w dniu 08.02.2014r. odbędzie się XXX Ogólnopolski Otwarty Bieg Zimowy im. Mariana Michalskiego. Regulamin Biegu Zimowego pojawi się już wkrótce na stronie. Wszystkich chętnych wzięcia udziału w biegu serdecznie zapraszamy!

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Jarocinie informuje, iż w dniu 29.11.2013r.

w godzinach 800-1600 nastąpi przerwa w dostawie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej.

Przerwa spowodowana jest koniecznością wykonania na terenie Kotłowni Rejonowej przy ul. Węglowej 3-5 w Jarocinie prac związanych z przepięciem zasilania obiektu do nowej stacji transformatorowej. Prace te wykonane przez firmy Introl SA oraz Energa Operator SA, są ostatnim etapem budowy układu kogeneracyjnego, umozliwiającego produkcję w skojarzeniu energii elektrycznej oraz ciepła.

OGŁOSZENIE

Czytaj dalej

Ognisko TKKF" TRUCHT - WSPÓLNY DOM" zostało założone 1980r.

Od początku swojej działalności Ognisko organizowało wiele atrakcji : zajęcia z karate, aerobik oraz spływy kajakowe itp. mające na celu poprawę i propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia w każdej kategorii wiekowej. Z upływem czasu działalność zmniejszyła swój zakres i obecnie skupia się głównie na orgaznizowaniu :

- półkoloni letnich

- biegu zimowego

Członkowie Ogniska występują w różnych biegach, maratonach itp na terenach całej Polski.

Ognisko ściśle współpracuje ze Spółdzielnią Mieszkaniową L-W w Jarocinie.