Czytaj więcej:

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Lokatorsko-Własnościowa

63-200 Jarocin, os.Kościuszki 4

I N F O R M A C J A  D L A  M I E S Z K A Ń C Ó W

W związku z upływem okresu legalizacji dla wodomierzy mieszkaniowych informujemy, że w roku bieżącym nastąpi ich wymiana w całych zasobach Spółdzielni.

Jednocześnie wyjaśniamy, że zdemontowane wodomierze zostaną zabrane przez firmę dokonującą wymiany z uwagi na konieczność wymontowania modułu radiowego.

Poniżej podajemy harmonogram wymiany wodomierzy na tydzień 29.07- 12.08.2015r

29.07 - Węglowa 1 / 3 klatki/ od godziny 10.00- 16.00

04.08- Węglowa 1 / klatka 4/  od godziny 10.00- 16.00

05.08- Konstytucji 3 Maja 42 / 4 klatka / - 10.00- 16.00

06.08- Św. Ducha 36 - od 10.00- 16.00

           Św. Ducha 38 - od 10.00- 16.00

07.08- Św. Ducha 42 - od 10.00- 16.00

           Waryńskiego 1 - od 10.00- 16.00

10.08- Waryńskiego 7 - od 10.00- 16.00

          Waryńskiego 5 - od 10.0 - 16.00  

11.08 Kościuszki 1-  od 10.00- 16.00

12.08- Kościuszki 2 - od 10.00- 16.00

12.08- Kościuszki 4 - od 12.00- 16.00

Dodatkowo informacje będą umieszczane na tablicach ogłoszeń.

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Lokatorsko-Własnościowa

w Jarocinie

Spółdzielnia Mieszkaniowa

   Lokatorsko-Własnościowa

63-200 Jarocin, os.Kościuszki 4

I N F O R M A C J A  D L A  M I E S Z K A Ń C Ó W

            W związku z upływem okresu legalizacji dla wodomierzy mieszkaniowych informujemy, że w roku bieżącym nastąpi ich wymiana w całych zasobach Spółdzielni.

Jednocześnie wyjaśniamy, że zdemontowane wodomierze zostaną zabrane przez firmę dokonującą wymiany z uwagi na konieczność wymontowania modułu radiowego.

 

Poniżej podajemy harmonogram wymiany wodomierzy na tydzień 14.07- 28.07.2015r

14.07. - Konstytucji 3 Maja 26 + 1klatka nr 29 - od godziny 10.00- 16.00

15.07- Konstytucji 3 Maja 29/ klatka 3/  od godziny 10.00- 16.00

16.07- Konstytucji 3 Maja 28 + 1 klatka 35 - 10.00- 16.00

17.07.- Konstytucji 3 Maja 35/ klatka 3/ od 10.00- 16.00

20.07- Konstytucji 3 Maja 35/ klatka 2/ od 10.00- 16.00

21.07- Konstytucji 3 Maja 36 od 10.00- 16.00

22.07 Konstytucji 3 Maja 34 / klatka 2/ od 10.00- 16.00

23.07 Konstytucji 3 Maja 34 / klatka 2/ od 10.00- 16.00

24.07 Konstytucji 3 Maja 37 / klatka 2/ od 10.00-16.00

27.07 Konstytucji 3 Maja 40 od 10.00 - 12.00

27.07 Konstytucji 3 Maja 41/ klatka 1/ od 12.0- 16.00

28.07. Konstytucji 3 Maja 41 /klatka 3/ 10.00- 16.00

 

Dodatkowo informacje będą umieszczane na tablicach ogłoszeń.

 

                                                                                                         

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa

                                                                                                                                             Lokatorsko-Własnościowa

w Jarocinie

                                                                                                                                              

 

Burmistrz Jarocina zawiadamia o przeprowadzaniu powszechnej deratyzacji ( odszczurzania) na terenie miasta i gminy Jarocin

w okresie od 15 lipca - do 30 lipca 2015r.

Pełna treść 

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem porządku domowego  w  naszej Spółdzielni, od samego początku jej działalności, do mieszkańców należy sprzątanie klatek schodowych., ale nie wszyscy mieszkańcy wywiązują się ze swoich obowiązków.

Niestety część mieszkańców ani razu nie sprzątała klatek, inni wykonywali to sporadycznie. Trudno się dziwić, że osoby które  systematycznie sprzątają klatki schodowe, zarówno za siebie, jak i za swoich sąsiadów są zbulwersowani. Od pewnego czasu zaczęły wpływać do Spółdzielni wnioski w sprawie zorganizowania  przez Spółdzielnię odpłatnego sprzątania klatek.

Ofertą sprzątania są też zainteresowane osoby starsze, samotne, które nie są w stanie sprzątać klatki ze względów zdrowotnych oraz najemcy lokalimieszkalnych.

W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni umożliwia wprowadzenie sprzątania klatek poprzez zlecenie tego zewnętrznej firmie zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 43/2015 z dnia 27.04.2015.Sprzątanie klatek schodowych będzie możliwe po wyrażeniu zgody wszystkich właścicieli mieszkań klatki schodowej. Należność zasprzątanie będzie ujęta w comiesięcznej opłacie eksploatacyjnej i będzie wynosić 10,00 zł od mieszkania miesięcznie. Będzie również możliwe w przypadku gdy zgodę wyrażą właściciele pojedynczych mieszkań na klatce lecz w takim przypadku umowa zawierana będzie bezpośrednio z firmą sprzątającą i kwota wynosić będzie 15 zł od mieszkania miesięcznie

Usługa firmy

zewnętrznej będzie obejmowała:

- sprzątanie i mycie klatki raz w tygodniu

- mycie drzwi wejściowych, okien i lamperii na klatkach schodowych dwa razy w roku

Do skrzynek pocztowych zostały dostarczone informacje wraz z ankietą w formie oświadczenia. Druk oświadczenia można też

pobrać na stronie internetowej Spółdzielni www.smjarocin.pl w zakładce – Gdzie co załatwić.

 Po wypełnieniu druk należy dostarczyć do sekretariatu Spółdzielni Mieszkaniowej Os. Kościuszki 4. W umowie z firmą sprzątająca zostanie zawarta klauzula o gwarancji ceny przez przynajmniej jeden rok.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie w Spółdzielni Mieszkaniowej pod numerem 62-747-34-38

Spółdzielnia Mieszkaniowa

   Lokatorsko-Własnościowa

63-200 Jarocin, os.Kościuszki 4

I N F O R M A C J A  D L A  M I E S Z K A Ń C Ó W

            W związku z upływem okresu legalizacji dla wodomierzy mieszkaniowych informujemy, że w roku bieżącym nastąpi ich wymiana w całych zasobach Spółdzielni.

Jednocześnie wyjaśniamy, że zdemontowane wodomierze zostaną zabrane przez firmę dokonującą wymiany z uwagi na konieczność wymontowania modułu radiowego. .

Poniżej podajemy harmonogram wymiany wodomierzy na tydzień 29.06 – 02.07

1.    29.06.2015 godz. 10.30 – 16.00  - Os. Konstytucji 3 Maja 10

2.    30.06.2015 godz. 10.30 – 16.00 – Os. Konstytucji 3 Maja 13 + Konstytucji 3 Maja 11- kl I

3.    01.07.2015 -  Konstytucji 3 Maja 13   od 12.00 - 16.00

4.    01.07.2015 -  os.Konstytucji 3 Maja 14  od 10.00 do 16.00

5.    02.07.2015 godz. 10.00 – 16.00 – os.Konstytucji 3 Maja 17

6.    02.07.2015r  godz. 10.00- 16.00 - os. Konstytucji 3  Maja 20

 

Dodatkowo informacje będą umieszczane na tablicach ogłoszeń.

                                                                                                          Spółdzielnia Mieszkaniowa

                                                                                                                                             Lokatorsko-Własnościowa

                                                                                                                                                            w Jarocinie

    Spółdzielnia Mieszkaniowa

   Lokatorsko-Własnościowa

63-200 Jarocin, os.Kościuszki 4

I N F O R M A C J A  D L A  M I E S Z K A Ń C Ó W

            W związku z upływem okresu legalizacji dla wodomierzy mieszkaniowych informujemy, że w roku bieżącym nastąpi ich wymiana w całych zasobach Spółdzielni.

Jednocześnie wyjaśniamy, że zdemontowane wodomierze zostaną zabrane przez firmę dokonującą wymiany z uwagi na konieczność wymontowania modułu radiowego. .

Poniżej podajemy harmonogram wymiany wodomierzy na tydzień 16.06 – 25.06

1.    16.06.2015 godz. 10.00 – 16.00  - Os. Konstytucji 3 Maja 3

2.    17.06.2015 godz. 10.00 – 16.00 – Os. Konstytucji 3 Maja 5

3.    18.06.2015 - Bema 31 i Konstytucji 3 Maja 4  / I klatka/ od 10.00

4.    19.06.2015 - Bema 31A i os.Konstytucji 3 Maja 4 / II klatka/ od 10.00

5.    22.06.2015 godz. 10.00 – 16.00 – os.Konstytucji 3 Maja 7

6.    23.06.2015r  godz. 10.00- 16.00 - os. Konstytucji 3  Maja 8

7.   24.06.2015 godz. 10.00- 16.00 - os. Konstytucji 3 Maja 6

8.   25.06.2015r. godz. 10.00- 16.00 - os. Konstytucji 3 Maja 9 

Dodatkowo informacje będą umieszczane na tablicach ogłoszeń.

                                                                                                          Spółdzielnia Mieszkaniowa

                                                                                                                                             Lokatorsko-Własnościowa

                                                                                                                                                            w Jarocinie

 

Zakończenie rekrutacji!!!!

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że 02 czerwca 2015 została zakończona rekrutacja uczestników półkolonii letnich 2015.

I N F O R M A C J A  D L A  M I E S Z K A Ń C Ó W

           

W związku z upływem okresu legalizacji dla wodomierzy mieszkaniowych informujemy, że w roku bieżącym nastąpi ich wymiana w całych zasobach Spółdzielni.

Jednocześnie wyjaśniamy, że zdemontowane wodomierze zostaną zabrane przez firmę dokonującą wymiany z uwagi na konieczność wymontowania modułu radiowego.

Poniżej podajemy harmonogram wymiany wodomierzy od 16.06 - 19.06.2015r. :

w dniu: 16.06.2015 r. – Os. Konstytucji 3 Maja 3
w godz. : 10.00 – 16.00

w dniu: 17.06.2015 r. – Os. Konstytucji 3 Maja 5
w godz. : 10.00 – 16.00

w dniu: 18.06.2015 r. – Os. Konstytucji 3 Maja 4
kl. I oraz ul. Bema 31 w godz.: 10.00 – 16.00

w dniu: 19.06.2015 r. – Os. Konstytucji 3 Maja 4
kl. II oraz ul. Bema 31A   w godz.: 10.00– 16.00

 

Prosimy Państwa o obecność i przygotowanie dostępu.Prowadzone prace mogą powodować chwilowe przerwy w dostawie wody.

Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy. Dodatkowo informacje będą umieszczane na tablicach ogłoszeń.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa

                                                                                                                                             Lokatorsko-Własnościowa

                                                                                                                                                            w Jarocinie

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Lokatorsko-Własnościowa

63-200 Jarocin, os.Kościuszki 4

I N F O R M A C JA  D L A
M I E S Z K A Ń C Ó W

W związku z upływem okresu legalizacji dla wodomierzy mieszkaniowych informujemy, że w roku bieżącym nastąpi ich wymiana w całych zasobach Spółdzielni.

Jednocześnie wyjaśniamy, że zdemontowane wodomierze zostaną zabrane przez firmę dokonującą wymiany z uwagi na konieczność wymontowania modułu radiowego.

Poniżej podajemy harmonogram wymiany wodomierzy na tydzień
08.06 – 12.06

1.  08.06.2015 godz. 10.00 – 17.00  - ul.Bema 33

2.  08.06.2015 godz. 10.00 – 17.00
– ul.Bema 35

3.  09.06.2015 godz. 10.00 – 17.00
– ul.Bema 37

4.      10.06.2015 godz. 10.00 – 17.00
– os.Konstytucji 3 Maja 1

5.      11.06.2015 godz. 10.00 – 17.00
– os.Konstytucji 3 Maja 2

6.      12.06.2015 godz. 10.00 – 17.00
– ul.Bema 29

Dodatkowo informacje będą umieszczane na tablicach ogłoszeń.