Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych - wejdź na stronę

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity)- wejdź na stronę