Paweł Niewiadomski         -        Prezes Zarządu Wspólnoty
Michał Kozłowski     -     Zastępca Prezesa  Zarządu Wspólnoty, Główny Księgowy 
Rafał Brzozowski     - Zastępca Prezesa Zarządu Wspólnoty ds. technicznych